Sposoby opodatkowania w przypadku usług kosmetycznych

Usługi kosmetyczne zaliczane są do grupy tak zwanych zawodów usługowych, zaś prowadzenie zakładu kosmetycznego nie należy do działalności regulowanych, dlatego też właściwie każda osoba może prowadzić własny zakład kosmetyczny. Jednakże czy aby na pewno? Zawód ten wymagać będzie dużej wiedzy z zakresu kosmetologii, odpowiedzialności, jak i dokładności. Dokładna i skrupulatna kosmetyczka na pewno może liczyć na zaufanie odwiedzających ją klientów. 

Salon kosmetyczny – dozwolone formy prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca planujący otwarcie zakładu kosmetycznego, może zająć się wykonywaniem usług kosmetycznych w niżej wymienionych formach: 

  • działalności rejestrowanej: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna albo jedna spośród spółek prawa cywilnego (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka komandytowa, czy spółka jawna),
  • działalności nierejestrowanej.  

W dalszej części artykułu omówimy sposoby rozliczania się z usług kosmetycznych w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej. 

 

Podatek dochodowy

 

Osoba fizyczna, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, może wybrać jedną spośród czterech form opodatkowania dochodowym podatkiem: karta podatkowa, ryczałt od ewidencjonowanych przychodów, podatek liniowy, zasady ogólne. Niżej opiszemy możliwe formy opodatkowania w przypadku prowadzenia zakładu kosmetycznego. 

 

Karta podatkowa

 

Karta podatkowa to jedna spośród najprostszych form opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik, który zdecyduje się na taką formę opodatkowania, nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, płacenia zaliczek na poczet podatku dochodowego, jak i przygotowywania zeznań podatkowych. Jednym spośród obowiązków będzie złożenie PIT-16A do końca stycznia wybranego roku za poprzedni rok, jak i wystawianie rachunków/faktur na żądanie klientów i późniejsze ich przechowywanie. 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 

W wypadku ryczałtu podatki opłaca się od wysokości osiąganych przychodów. Przedsiębiorca, który zdecyduje się na wybranie takiej formy opodatkowania, nie może pomniejszać swoich przychodów o poniesione przez siebie koszty. 

Jeżeli chodzi o stawki obowiązujące w przypadku ryczałtu, będą one uzależnione od typu prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności. Dla usług kosmetycznych, które świadczone są w salonie kosmetycznym, stawka ryczałtu wynosić będzie 8,5%, zaś w.wyapdku sprzedaży kosmetyków, stawka ta będzie już wynosiła 3%. 

Niemniej jednak, stawki podatku są tutaj sporo niższe, aniżeli w wypadku zasad ogólnych, dlatego powinno się rozważyć, jak i przekalkulować, czy ryczałt nie będzie tutaj stanowił jednej spośród najlepszych form opodatkowania. 

Podatek liniowy

Sposób rozliczenia w przypadku podatku liniowego, nie jest rozwiązaniem dla każdego. Z takiej opcji nie skorzystają podatnicy wykonujący usługi na rzecz własnego byłego, albo obecnego pracodawcy, które odpowiadać będą czynnościom wykonywanym w ramach stosunku pracy w takim samym roku podatkowym. 

Jeśli zdecydujemy się na taką formę opodatkowania, musimy liczyć się z koniecznością opłacania stałej stawki podatkowej, która wynosi 19% od wartości osiąganych dochodów. Podatnik w ramach prowadzonej przez siebie działalności, może pomniejszyć dochód o koszty, zatem może otrzymać w związku z tym pewien zwrot podatku (ulgi i odliczenia w rocznym zeznaniu). 

Zasady ogólne

 

Dokonując takiej formy opodatkowania, przedsiębiorca ma obowiązek opłacania podatku od wysokości osiąganych dochodów (przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów). Dla omawianej firmy opodatkowania, podatek wynosił będzie 18% (dla dochodów, które nie przekraczają kwoty 85 528 złotych), albo 32% od kwoty będącej nadwyżką powyżej 85 528 złotych. 

W ramach prowadzonej przez siebie działalności, podatnik ma możliwość rozliczania kosztów. Ponadto w rocznym rozliczeniu, może korzystać z preferencji wspólnego rozliczania wraz ze swoim małżonkiem, jak i wielu różnych odliczeń i ulg, które mogą zagwarantować zwrot podatku po wykonanym rocznym rozliczeniu. 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.