PRACA Z CIAŁEM W UJĘCIU ALEXANDRA LOWENA

Aleksander Lowen to wybitny amerykański psychiatra i psychoterapeuta, który zainicjował nurt w nowoczesnej psychoterapii zwany analizą bioenergetyczną. Inaczej zwana bioenergetyką, stała się kluczową drogą w psychologii, wiodącą ku zdefiniowaniu i udowodnieniu silnej zależności między ciałem i umysłem.

Aleksander Lowen – od fascynacji ciałem i umysłem

Aleksander Lowen, urodził się 23 grudnia 1910 roku w Nowym Yorku.

Jego życie od wczesnych lat młodości skupiało się na zgłębianiu związku między zdrowiem fizycznym i psychicznym. Naukowa droga Lowena, początkowo kręta i daleka od psychologii, w końcu zaprowadziła go do punktu zwrotnego – kursu analizy charakteru Wilhelma Reicha. Ten, w sposób jednoznaczny, wyjaśniał zależności między napięciami mięśniowymi, pancerzem charakteru i osobowością neurotyczną.

Odkrywczość Reicha, zainspirowała młodego adepta psychoterapii do poszukiwań własnej drogi. Tak oto, jego chęć pogłębiania i zrozumienia w kategoriach medycznych ważnych zjawisk w życiu człowieka, znalazły przełożenie pod postacią analizy bioenergetycznej.

W następstwie naukowych dociekań, Lowen jasno zaznaczył tę wzajemną korelację ciało – umysł, precyzyjnie ją definiując i obrazując pod postacią konkretnych technik terapeutycznych.

 

Analiza bioenergetyczna – nowa jakość w terapii

 

Bioenergetyka jasno czerpie z reichowskiej wegetoterapii, jest jednak tak naprawdę systemem oryginalnym, nowatorskim i odkrywczym. Opiera się na metodach terapeutycznych, których celem jest przywrócenie ciału równowagi, naturalności, dziecięcej spontaniczności; jest zatem terapią opartą na nierozerwalnym związku umysłu i ciała, który zmierza do zyskania pełnej świadomości życia, kompletnego odczuwania całego wachlarza emocji.

Droga ku zdrowiu, witalności, radości życia wiedzie przez zrozumienie, że umysł nie istnieje bez ciała, a ciało bez umysłu!

 

 

Ciało – pamiętnik emocji

 

Kocham ciało, kocham pracować z ciałem, kocham patrzeć jak ciało rozkwita.
To moje życie. Ciało jest moim ocaleniem. Spełnieniem dla mnie jest życie życiem ciała i doświadczaniem energii w ciele. Uwieńczeniem życia i terapii jest bycie w prawdzie ze sobą. Ja dla mnie jest cielesnym Ja, jedynym Ja które kiedykolwiek poznamy. Zaufaj temu , kochaj to i bądź w prawdzie ze sobą… “ Alexander Lowen

Ciało człowieka zawiera swoisty zapis przeżyć i doświadczeń; to miejsce kumulacji emocji im towarzyszących. Jest zwierciadłem prawdy o człowieku – nie sposób ukryć jej, nie zauważyć. Ciało sygnalizuje wszak, że uczestniczyło w każdym przeżytym doświadczeniu, dając w następstwie upust skumulowanej w nim energii.

Ciało to innymi słowy precyzyjna mapa historii człowieka, jego przeszłości. Wszystkie emocje, rozczarowania, stres, pragnienia pozostają zapisane w postawie, mięśniach, czy sposobie poruszania. Co ważne, ciało koduje w równym stopniu te piękne, jak i przykre, bolesne wspomnienia i emocje!

Jak się okazuje droga ku ich wyleczeniu wiedzie…przez ciało! Zatem by wyleczyć traumy, zniwelować wewnętrzny ból nie wystarczy sięgnąć do psychiki, zmierzyć się z zapisami w niej dokonanymi; sukces możliwy jest, gdy przyjrzymy się ciału, zatroszczymy o nie z równą uwagą.

Koncentracja na ciele, uważna analiza choćby mimiki pozwala wyciągnąć wnioski o przeszłości, czy jakości obecnego życia człowieka. Gdy funkcjonuje w stresie – ciało reaguje napięciami, trudnościami w oddychaniu, nieprawidłową postawą. Gdy nie wyrażamy emocji, z trudnością wypowiadamy „nie”, gdy kryjemy uczucia, pragnienia i myśli – ciało nie pozostaje na te ograniczenia bierne.

Usłyszenie siebie, swoich wewnętrznych prawd i gotowość, by okazać je światu uwalniają od toksycznej energii, która zazwyczaj stanowi opóźnioną reakcję. Czynnik czasu zaczyna działać na naszą niekorzyść – pojawiają się natrętne myśli, stres, smutek, czy chroniczna złość. Dyskomfort przeżytych sytuacji w rzeczywistości wzrasta, a ciało ulega zamrożeniu, unieruchomieniu. Wewnętrzna walka, która toczy się na poziomie psychiki dociera na drugi front – do ciała!

Co zatem stanowi o zrozumieniu tych zależności? To akceptacja tego wyjątkowego połączenia ze swoim ciałem, tętniącego w nim życia. Gdy zdamy sobie sprawę z tego, że ciało to nasz jedyny, najważniejszy dom z większym szacunkiem oddamy się tej relacji.

Z punktu widzenia psychologii misją bloku mięśniowego jest tłumienie emocji. Gdy człowiek napina mięśnie, uczucia nie dochodzą do świadomości lub stają się słabsze.

 

Dorobek Lowena podwaliną dzisiejszej psychoterapii przez ciało

 

Aleksander Lowen był twórcą Międzynarodowego Instytutu Analizy Bioenergetycznej, założonego w 1956 roku w Nowym Jorku, oraz Ośrodka Serca w New England.

Lowen prowadził sesje psychoterapii przez ponad 55 lat, zdobywając ogromne doświadczenie i rzesze zwolenników swojej teorii. Jest autorem 14 książek z zakresu analizy bioenergetycznej, z których na język polski przetłumaczono m.inn. „Lęk przed życiem”, „Droga do zdrowia i witalności –podręcznik ćwiczeń bioenergetycznych”, „Bioenergetyka”, „Zdrada ciała”, „Język ciała”, „Duchowość ciała”, „Miłość, seks i serce”, „Narcyzm”.

Dzięki Lowenowi psychoterapia uzyskała mogła uzyskać holistyczne znaczenia w leczeniu psychiki.

 

 

Praca z ciałem drogą do osiągnięcia zdrowia psychicznego

 

Prawidłowa relacja ze swoim ciałem to tak naprawdę pełna relacja ze sobą! Ciało to nasz największy sprzymierzeniec w drodze do uleczenia duszy! Gdy pozwolimy mu poddać się, zamanifestować cały bagaż, który nosi, gdy w końcu zauważymy i zrozumiemy jego język – dotrzemy do źródła cierpienia i je uleczymy. W tym momencie kolejnym krokiem pozostaje praca z ciałem, odkrywanie jego blokad, ograniczeń, przekraczanie fizycznych barier w mięśniach, czy postawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.