Gdzie szukać informacji o dofinansowaniu?

foto

Mamy dobre  wieści dla tych, którzy nie lubią kluczyć po kilku miejscach w poszukiwaniu informacji. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 22 listopada 2015 roku złożono 302,2 tys. wniosków poprawnych pod względem formalnym na całkowitą kwotę dofinansowania 614,8 mld zł. Liczby te potwierdzają, że w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 firmy chętne wdrażały innowacje i były do tego odpowiednio przygotowane. Do odniesienia zamierzonego sukcesu w nowej perspektywie 2014-2020 potrzebują więc przede wszystkim odpowiedniego wsparcia informacyjnego i szkoleniowego.

Fundusze

Poniżej proponujemy witrynę internetową na której można odnaleźć aktualne informacje o trwających konkursach oraz wzory niezbędnej do złożenia wniosku dokumentacji wraz z instrukcjami. Ponadto, są tam harmonogramy naboru wniosków rozpisane na cały rok, poradniki Beneficjenta i wiele innych przydatnych informacji.

Największym i najlepszym naszym zdaniem źródłem informacji o dofinansowaniach jest portal informacyjny poświęcony Funduszom Europejskim – http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Znajdziemy na nim wszelkie niezbędne informacje o naborach wniosków na terenie całego kraju, zarówno tych trwających jak i planowanych, rozmaitych szkoleniach i konferencjach oraz zmianach w dokumentach. Dowiemy się jak zacząć korzystać z Funduszy, znajdziemy właściwe dla siebie dofinansowanie oraz poznamy nasze obowiązki przy realizacji projektów.

fundusze1

Po wejściu w zakładkę Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków dowiadujemy się, że na dzień 02.12.2015 dostępnych jest już 419 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii i 52 ogłoszenia wyników naborów.

Po wybraniu interesującego nas działania otrzymujemy wszelkie początkowe informacje o konkursie, z którymi powinniśmy się zapoznać:

  • Termin rozstrzygnięcia konkursu
  • Miejsce składania wniosków
  • Sposób składania wniosków
  • Kto może składać wnioski?
  • Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • Kryteria wyboru projektów
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
  • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
  • Niezbędne dokumenty w tym Regulamin konkursu

To właśnie na tej stronie 7 Programów Krajowych i 16 Regionalnych odsłoni swoje tajemnice.

Wiedząc już, która Instytucja dysponuje środkami i na jakie cele może je przekazać, możemy śmiało podejmować się pisania wniosku, a następnie wysyłać go do odpowiedniej instytucji. Teoretycznie wygląda to dosyć prosto. W praktyce jednak, potencjalnego beneficjenta czeka jeszcze wiele biurokratycznych obowiązków, których wymienieniu z pewnością można poświęcić osobny artykuł.

Tekst  – Monika Choina Zielińska, Joanna Adamczuk, Firma Spektra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.